УГСАРМАЛ

1. Нэгэнт угсарсан юм: угсармал байшин (эд ангиар нь угсарч барьсан байшин) - Орон сууцын дэлгэрэнгүй... С.Лочин нар. Галтай залуу нас., угсармал цутгацан бүтээц (үйлдвэрт цутгаж бэхжүүлсэн угсармал төмөр бетон эдлэлийг барилгын талбайд хооронд нь цутгамал төмөр бетоноор холбон бүхэлтгэх);


2. Угсарч барьсан байшин - Энэ угсармалуудын нэгэнд шилэн хаалгатай байр өгье гэлээ. С.Эрдэнэ. дэлгэрэнгүй...

угсармал байшин эд ангиар нь угсарч барьсан байшин