увдис гарах эрдэнийн орон
төвд монгол ардын эмнэлгийн ном