авдар дүүрэн алт байвч аюулхай дүүрэн эрдмийг гүйцэхгүй
/ зүйр цэцэн үг /

эрдэм мэдлэг эд бараанаас илүү чухал гэсэн санаа