авдар муудвал аргал хийнэ, азарга муудвал агт хийнэ
/ зүйр цэцэн үг /

юмны чанар муудсан ч өөр зүйлд хэрэглэж болно гэсэн санаа