хөлийн авдар
эхнэр хүний орны хөлд байх эмэгтэй хүний дотуур хувцас хийх жижиг модон сав