амандаа а-гүй, алгандаа падгүй
/ зүйр цэцэн үг /
эрдэм номгүй гэсэн санаа