ТОЛХИ

1. Хутга мэсийн элэгдэж мохоо болсон байдал;


2. [шилжсэн] Ухаан мохоо, мунхаг: толхи хүн (ухаан муутай, мулгуу хүн), болхи толхи [хоршоо] (хүний хааш яаш, залхуу дэлгэрэнгүй...
толхи хүн ухаан муутай, мулгуу хүн
болхи толхи хүний хааш яаш, залхуу хойрго, бүдүүлэг байдал
молхи толхи а. Юмны хийц загвар, ур муутай байдал; б. Бүдүүлэг, хоцрогдсон