ТОЛХИХ

1. Хутга зэрэг ирт юмаар хэрэгцээгүй зүйл оролдож дэмий мохоох: тонгорог толхих (дэмий зүйл хийж дэлгэрэнгүй...


2. Морь малыг хайр гамгүй унаж эдлэх: морио толхих (морио хайр гамгүй эдлэх);
3. [шилжсэн] Хүний өөдөөс сөрж маргах: дэмий үг толхих (хий дэмий маргах).

тонгорог толхих дэмий зүйл хийж тонгоргийн ирийг мохоох
хайч толхих хайчны ир мохоох
морио толхих морио хайр гамгүй эдлэх
дэмий үг толхих хий дэмий маргах