тамаа цайх
а. Ихэд зовох, зүдрэх; б. Тамтаггүй буруу явсны үйлийн үрийг эдлэх