уй гашуу тайлах
уй гашуугаа мартаж сэтгэл тайвшрах