ТАГЖГАРДАХ

Хэтэрхий тагжгар болох, тагжгар учир тохиромжгүйдэх: хүрэм нь тагжгардах (хүрэм нь дэндүү дэлгэрэнгүй...