ТАГЖИРХАЙ

Нэгэнт битүүрсэн, бөглөрсөн: тагжирхай болох (онгорхой цоорхой юм битүүрэх, бөглөрөх), дэлгэрэнгүй...

тагжирхай болох онгорхой цоорхой юм битүүрэх, бөглөрөх
тагжирхай хамар битүү хамар
тагжирхай нүх элдэв зүйл орон битүүрсэн нүх
тагжирхай гаанс тамхины хогт бөглөрсөн гаанс