ТАГЗ

Намхан адартай амбаар, байшин - Тэр орой шиг шуугиантай оройг Ховдын Консулын муу шавар тагз хэзээ ч үзээгүй дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Улаан долгион.