ТАГЛАХ

1. Хавхаглах, хаах, хамхих - Бууны дарь авалцах нүхийг нь таглан хадаж байлдахад бэлтгэв.дэлгэрэнгүй... сав таглах (савны ам битүүлэх), авдар таглах (авдрын тагийг хаах), зуухны ам таглах (зуухны ам хаах), хувингийн ам таглах (хувингийн таглааг нь тавих);


2. Битүүлэх, бөглөх - Шавар хэрмийн ам таглан сууна. Л.Түдэв Уулын үер., чулуугаар дэлгэрэнгүй... (чулуугаар дарж хаах) - Хонины чинээ том чулуугаар таглан нуужээ. “Цог” сэтгүүл., шороогоор таглах (ямар нэг ухсан нүхийг шороогоор дарж булах), таглах бөглөх [хоршоо] (онгорхой, ангархай юмыг ямар нэгэн юмаар битүүлэх, хаах, дарах);

3. Халхлах, хаах, далдлах: амаа таглах (амаа гараараа халхлах) - Хүний нүдийг хариулж байгаад амаа таглан сэмхэн эвшээлгэв. дэлгэрэнгүй...
4. [шилжсэн] Үг хэлүүлэхгүй болгох, хариу хэлэх үггүй болгох: амыг нь таглах (а. Амыг нь юмаар бөглөх; б. [шилжсэн] Үг хэлүүлэхгүй дэлгэрэнгүй...
5. [шилжсэн] Хүснэгтэд юм нөхөж бөглөж бичих; хүснэгт таглах (хүснэгт бөглөх).

сав таглах савны ам битүүлэх
авдар таглах авдрын тагийг хаах
зуухны ам таглах зуухны ам хаах
хувингийн ам таглах хувингийн таглааг нь тавих
чулуугаар таглах чулуугаар дарж хаах
шороогоор таглах ямар нэг ухсан нүхийг шороогоор дарж булах
таглах бөглөх онгорхой, ангархай юмыг ямар нэгэн юмаар битүүлэх, хаах, дарах
амаа таглах амаа гараараа халхлах
нүүрээ таглах нүүрээ халхлах
чихээ таглах чихээ гараараа халхлах, чихээ ямар нэг зүйлээр битүүлэх
өр таглах а. Хэн нэгнээс зээлсэн зүйлийнхээ оронд өөр юм өгч төлөх; б. Бусдад өгөх ёстой зүйлээ өгч дуусгах
ам таглах а. Хариу хэлэхийн аргагүй болгох, өчиггүй болгох; б. Хийсэн болж аргацаах, ор нэрийн төдий оромдож өнгөрүүлэх
амыг нь таглах а. Амыг нь юмаар бөглөх; б. [шилжсэн] Үг хэлүүлэхгүй болгох, хэлэх үггүй болгох - Эдгэрдэггүй өвчин гэдэг үгээр олон хүний амыг тагладаг байв. П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун
хүснэгт таглах хүснэгт бөглөх