ТАГНАЙЛАХ

1. Тагнай хээ гаргах: тагнайлж оёх (тагнай гарган оёх, тагнай хээ гарган оёх);


2. Мод мэтийн зүйлийг залгахад догол, хэрчлээс /тагнай/ гаргах - Тэвхээ сайхан биетэй, таван өнгөөр тагнайлж арван өнгөөр алаглаж ургасан эвэртэй дэлгэрэнгүй... Монгол ардын баатарлаг тууль., уурга тагнайлах (уургын залгааст догол гаргах).

тагнайлж оёх тагнай гарган оёх, тагнай хээ гарган оёх
уурга тагнайлах уургын залгааст догол гаргах