ТАГНАЛ

Тагнах үйлийн нэр, тандал: тагнал туршил [хоршоо] (тагнах турших ажиллагаа) - Хэрэг хэн хийв дэлгэрэнгүй...А.Дашням. Өлзийнарангийн өчил.