ТАГЛААН

1. Хавхаг, таг, бөглөө: савны таглаа (савны амыг бөглөх зүйл), худгийн таглаа дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хүнийг хэлэх үггүй болтол нь хэлсэн үг: мэдэхгүй гэдэг мянган үгний таглаа [зүйр цэцэн үг] (мэдэхгүй гэдэг үгийн хариу дэлгэрэнгүй...
савны таглаа савны амыг бөглөх зүйл
худгийн таглаа худгийн амсрыг хаах зүйл
таглаа бөглөө юмыг хааж, бөглөх зүйл
мэдэхгүй гэдэг мянган үгний таглаа мэдэхгүй гэдэг үгийн хариу биш гэсэн санаа