ТАГЖИХ

Бөглөх, битүүлэх, таглах, түгжих: нүх тагжих (нүх таглах), тарвага нүхээ тагжих дэлгэрэнгүй...

нүх тагжих нүх таглах
тарвага нүхээ тагжих тарвага нүхээ битүүлэх