ТАГЖИЙХ

Тагжгар болох, тагжгар харагдах: бие нь тагжийх (бие нь өсөхгүй давжаа болох, тагжгар болох).