мөр тавшин дотносог байдал гаргах
мөрөн зөөлөн алгадан дотносох