ТАВТИРГҮЙТЭХ

Хүн, амьтны тавтиргүй зан, байдал гаргах - Чингээд жолоо хумин барьж дөрөө эрэхэд цагаан хүлэг эргэцэн дэлгэрэнгүй... Д.Төрбат. Тэнгэрийн соёрхол.