ТАВХАЙ

1. Хүний хөлийн шагайнаас дооших хэсэг - Охины нарийхан булбарай хурууг шүргүүлэн шавартай палигар тавхайгаараа дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Уянгын туужууд., тавхай өвдөх (хөлийн шагайнаас дооших хэсгээр өвдөх), тавхай нум [хуучирсан] (бод малын туурайгаар хийсэн нум), *тавхайгаа гялалзуулах (хурдан жирийлгэн гүйх) - Хаврын шинжээ хадгалсаар байгаа яггүй энэ зэвэргэн өдөр хөл нүцгэн жаалууд хогийн ноход руу чулуу нүүлгэн сайран тавхайгаа гялалзуулан гүйлдэнэ. Б.Нямаа. Арандалынхан., тавхай туулайнаас хурдан, ташуур мориноос хурдан [зүйр цэцэн үг] (туулайн хурдан тавхайндаа, морины хурдан ташуурт байдаг гэсэн санаа);


2. Тэмээ, баавгай зэрэг амьтны тагалцгаас дооших хэсэг, сарвуу, ул - Усгүй цөл газар давируулж нүүлгээд авахад ачлагын атан тэмээний ширээ бөх нь дэлгэрэнгүй... Монгол ардын баатарлаг тууль., тэмээний тавхай (тэмээний таваг), тавхайн зоог (тэмээний зөөлөн тавхайгаар хийсэн зоог. Энэ нь баавгайн зууштай тэнцэх дэлхийн найман тансаг амттаны тоонд ордог);

3. Тэмээний ул, ханзрах нэг зүйл өвчин.

тавхай өвдөх хөлийн шагайнаас дооших хэсгээр өвдөх
тавхай нум бод малын туурайгаар хийсэн нум
тавхайгаа гялалзуулах хурдан жирийлгэн гүйх
тавхай туулайнаас хурдан ташуур мориноос хурдан туулайн хурдан тавхайндаа, морины хурдан ташуурт байдаг гэсэн санаа
тэмээний тавхай тэмээний таваг
тавхайн зоог тэмээний зөөлөн тавхайгаар хийсэн зоог. Энэ нь баавгайн зууштай тэнцэх дэлхийн найман тансаг амттаны тоонд ордог