ТАВХАЙЛАХ

1. Тэмээний урд хөлийг тагалцгаар нь туших;


2. Тэмээний тавхайд арьс шир барьж оёх.