ТАВХАЙВЧ

1. Гараар урласан улавч;


2. Тэмээний тавхайг хамгаалах зүйл.