ТАВТИР I

Төхөө томоо, буурь суурь, тогтуурь - Тавтир муутай залуу ажээ. “Утга дэлгэрэнгүй... тавтир муутай хүн (зан ааш тогтворгүй, нэг газраа удаан байдаггүй тэвчээр муутай хүн), тавтир сайтай (тохитой, томоотой).

тавтир муутай хүн зан ааш тогтворгүй, нэг газраа удаан байдаггүй тэвчээр муутай хүн
тавтир сайтай тохитой, томоотой
Ижил үг:

ТАВТИР II