СЭЛБҮҮЛЭХ II

Сэлэх ажлыг бусдаар хийлгэх: хүүхдийг усанд сэлбүүлж сургах (хүүхдийг усанд сэлүүлж сургах).

Ижил үг:

СЭЛБҮҮЛЭХ I