СЭЛБҮҮЛЭХ I

1. Элэгдсэн юмыг сэлбүүлж засуулах: хувцас сэлбүүлэх (хувцас нөхөж засуулах, оёулах) - Хуарангаас дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа;


2. Дундарсныг дүүргүүлэх;
3. Халуун буламтгай зүйл дээр хүйтэн юм хийлгэх.

Ижил үг:

СЭЛБҮҮЛЭХ II