СЭЛБҮҮР

Сэлүүр: усан онгоцны сэлбүүр (усан онгоцны сэлүүр) - Яаран сэлбүүрээ таягдаад... хаялаа. дэлгэрэнгүй...

усан онгоцны сэлбүүр усан онгоцны сэлүүр
сэлбүүр мод а. Сэлүүр мод; б. Япон цайны мод
агаар сэлбүүр салхин сэнс
сэлбүүр хөлтөн сэлүүр мэт хөлтэй далайн амьтад