СЭЖИГТЭН

Сэжиг бүхий: сэжигтний мэдүүлэг (хэрэгт сэжиглэгдэж буй хүний мэдүүлэг), сэжигтэнд чөтгөр, дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (бурхан чөтгөр гэдэг нь хүний санааных гэсэн санаа).

сэжигтний мэдүүлэг хэрэгт сэжиглэгдэж буй хүний мэдүүлэг