СЭЖИГЧ

1. Хартай, үл итгэсэн: сэжигч хүн (сэжиглэх зантай хүн) - Энэ бол бие биедээ хэрхэвч итгэдэггүй дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., сэжигч хүн зүүд манана, садарч хүн үүд манана [зүйр цэцэн үг] (садар самуун занг ёжилсон утга санаа);


2. Юмыг амархан жигших, дургүйцэх зантай.

сэжигч хүн

сэжиглэх зантай хүн

сэжигч хүн зүүд манана, садарч хүн үүд манана садар самуун занг ёжилсон утга санаа