СЭЖИХ

1. Эвэртэй амьтан бусдыг эврийн үзүүрээр олих - Шарнууд байн байн шээс гоожуулж шүдээ хавиран цагаан хөөс цувуулж дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., эврээрээ сэжих (эврээр өлгөх, олих);


2. Хүн, амьтны толгойн хажуу этгээдээр олих, толгойгоо займрах - Ийм жаварт үхэр хүртэл толгойгоо сэжин далдирдаг билээ. дэлгэрэнгүй... толгойгоо сэжих (толгойгоо займрах) - Бадамжав түүнийг нь мэдэж байгаа аятай дальдарч толгойгоо нэг сэжив. Б.Өлзийсүрэн. Замын хүзүүн;
3. Бодон гахай соёогоороо юм хадрах;
4. [шилжсэн] Бусдыг гадуурхан хавчиж зайлуулахыг оролдох - Түүнийг сэжих санаатай нэлээд оролдох болов. дэлгэрэнгүй...

эврээрээ сэжих эврээр өлгөх, олих
толгойгоо сэжих толгойгоо займрах