СЭЖҮҮДЭХ

Хэтэрхий сэжүү болох, ташуудах, зөрүүдэх.