СЭЖҮҮРЛЭХ

1. Сэжүүр газраар нь дайрах;


2. Юманд үзүүр сэжүүр гаргах, түүнд хүрэх.