СЭЛБИЙХ

Салбайх - Гэрийн үүдэнд шар туг сэлбийн зөөлөн салхинд дэрвэлзэн хийснэ. Н.Банзрагч. Зам.