СЭЖИМ

Хэрэг явдлын учир шалтгааныг илрүүлэхэд нотолгоо болох магадлалтай үзүүр, сэжүүр, гогцоо - Гаднын дайсан чимээгүй дэлгэрэнгүй.... С.Удвал. Их хувь заяа., үзүүр сэжим [хоршоо] (хэрэг явдлын учир шалтгааныг олоход хэрэг болох магадлалтай сэжиг таавар, эд юм).

үзүүр сэжим хэрэг явдлын учир шалтгааныг олоход хэрэг болох магадлалтай сэжиг таавар, эд юм