СЭЖИГЛЭЛТЭЙ

Сэжиглэл ихтэй: сэжиглэлтэй явдал (сэжиглэл ихтэй явдал, сэжиглэх юм ихтэй явдал).