СЭЖИГЛЭМТГИЙ

Сэжиглэх нь олонтоо, байнга сэжиглэж байдаг: сэжиглэмтгий хүн (бусдыг байнга хардаж сэжиглэж явдаг дэлгэрэнгүй...