СЭЖИГТЭЙ

1. Сэжиг ихтэй: сэжигтэй асуух (сэжиг төрсөн байртай асуух, сэжиг ихтэй асуух), сэжигтэй дэлгэрэнгүй... (сэжиг байгаа мэт бодогдох), сэжигтэй инээмсэглэх (сэжиг төрмөөр инээмсэглэх), сэжигтэй санагдах (сэжиг байгаа юм шиг санагдах) - Надад нэг л сэжигтэй санагдаад байна гэв. С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., сэжигтэй харах (сэжиг ихтэй харах) - Шар торгон дээл өмссөн, нахиудуу хамартай тарган хүрэн лам сууж, гийчдийг их л сэжигтэйгээр харж байв. С.Дашдэндэв. Улаан наран., сэжигтэй зүйл (сэжиг ихтэй сэжиглэж болмоор зүйл) - Нэлээд яваад сэжигтэй зүйлтэй дайралдсангүй учир модон дунд үүр цайлгав. Н.Банзрагч. Зам., сэжигтэй мэдээ (сэжиг төрөхөөр мэдээ, сэжиг ихтэй мэдээ) - Манай сурагч Гантулгын амь насанд аюул тохиолдож магадгүй сэжигтэй мэдээ байна. П.Хорлоо. Багш., сэжигтэй хүн (гэм үйлдсэн байж болох этгээд) - Өдрийн уулзсан нөгөө сэжигтэй хүүхнийг харвал түүний царай нь улам зэвхий даагаад уруул нь цайрагнан чичирч нэг л хачин. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал;


2. Сэжиглэх, жигших зантай.

сэжигтэй асуух сэжиг төрсөн байртай асуух, сэжиг ихтэй асуух
сэжигтэй бодогдох сэжиг байгаа мэт бодогдох
сэжигтэй инээмсэглэх

сэжиг төрмөөр инээмсэглэх

сэжигтэй санагдах сэжиг байгаа юм шиг санагдах
сэжигтэй харах сэжиг ихтэй харах
сэжигтэй зүйл сэжиг ихтэй сэжиглэж болмоор зүйл
сэжигтэй мэдээ сэжиг төрөхөөр мэдээ, сэжиг ихтэй мэдээ
сэжигтэй хүн гэм үйлдсэн байж болох этгээд