СЭЖИГЛЭМХИЙ

Сэжиглэхдээ амархан, сэжиглэх зантай: сэжиглэмхий амьтан (сэжиглэх зантай амьтан).