СЭГЛЭХ II

Сэгхийх, зогсолзох, амсхийх.

Ижил үг:

СЭГЛЭХ I