СЭГЛЭХ I

Сэг, зэмдэг, тамтаг болгох - Одоогийн хадсанаас гурван хувь их өвс авч болох газрыг ингэж ч сэглэх гэж дээ. дэлгэрэнгүй...

доголон сэглэн өрөөсөн урд хөл доголсон амьтан гурван хөлөөр дэгэхээс өөр явдалгүй болсон байдал
Ижил үг:

СЭГЛЭХ II