СЭГСГЭНҮҮЛЭХ

Сэгсгэр юмыг сэгсэг сэгсэг хөдөлгөх: үсээ сэгсгэнүүлэх (үсээ сэгсэг сэгсэг хөдөлгөх).