СЭГСГЭНЭХ

Сэгсгэр юм үргэлжлэн хөдлөх - Тэр том чулуунд цохигдсон мод доргин ганхаж, үзүүр нь сэгсгэнэн савлах байжээ. дэлгэрэнгүй...