СЭГСИЙЛГЭХ

Сэгсгэр болгох - Хоёр нүдээ улаанаар эргэлдүүлж сэрвээ зогдроо сэгсийлгэн босгожээ. В.Шарма. Таван сургамж., үсээ сэгсийлгэх (үсээ сэгсгэр болгох, арзайлгах) - Үс гэзгээ сэгсийлгэн хормой хотоо чирсэн үхээнц царайг нь харахад тун хөөрхий еэ. П.Хорлоо. Багш.