СЭГСЭГ II:

сэгсэг сэгсэг хийх (сэгсгэр юмны байн байн хөдлөх) - Үхэр толгойгоо сэгсэг сэгсэг хийлгэнэ. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

СЭГСЭГ I