СЭГСЭЛЗҮҮР

Үс гэзэг нь байнга сэгсэлзэх хөдлөх нь.