СЭГСҮҮРЭГ

Хөрөвжсөн хурганы арьс: сэгсүүрэг элдэх (хөрөвжсөн хурганы арьс элдэх), сэгсүүргэн дэлгэрэнгүй... (хөрөвжсөн хурганы арьсаар доторлосон дээл) - Хоёул шинэвтэр чисчүү дээр дээгүүрээ цоо шинэ сэгсүүргэн дээлээр хучсан байв. С.Удвал. Их хувь заяа., сэгсүүргэн малгай (хөрөвжсөн хурганы арьсыг боловсруулан хийсэн малгай) - Түүний оготор нэхий дээл, том гэгчийн эсгий гутал, сэгсүүргэн малгайнаас хол газрын жавар салхи анхилах шиг. С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос., нарийн сэгсүүрэг (гурваас дөрвөн сантиметр х‎эрийн урт үстэй хурганы арьс).

сэгсүүрэг элдэх хөрөвжсөн хурганы арьс элдэх
сэгсүүргэн дээл хөрөвжсөн хурганы арьсаар доторлосон дээл
сэгсүүргэн малгай хөрөвжсөн хурганы арьсыг боловсруулан хийсэн малгай
нарийн сэгсүүрэг гурваас дөрвөн сантиметр хэрийн урт үстэй хурганы арьс