СЭГСГИЙ

Хүүхдийн даахь: сэгсгийтэй хүүхэд (даахитай хүүхэд).