СЭГРЭХ

Сэг болох, тамтрах, тамтаг болох - Муу дээл маань сэгрээд өмсөх ч юмгүй болов. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.