СЭГЛЭГ

Морь малын сэгж явах нэгэн зүйл явдал - Морины сэглэгээр явсаар ирэв. Яриа., нохой сэглэг (хоёр хөлөө ээлжлэн сэлгэх морины явдал).